Kirke og skole

Kirke og skole

Kirke, præster og præstegård

Sognets præster boede i Gødstrup,

midtvejs mellem pastoratets to kirker:

Snejbjerg og Tjørring. De fleste præster

forblev i sognet i mindre end 10 år,

søgte vel kald i mere frugtbare dele af

landet, hvor den del af "tienden", der

tilfaldt præsten var mere rigelig.

 

Ud over præstetienden, bestod præstens

aflønning af offer ved højtider, når der foretoges vielser, begravelser etc.

 


Der hørte i Gødstrup som de fleste andre steder i landet jord til præstegården. Præstegårdens drift kunne give et meget betydeligt bidrag til præstens privatøkonomi, og flere af 1800-tallets præster i sognet var ivrige landmænd, landbrugsfaglige foregangsmænd.Skole

Midt i 1700-tallet blev der

bygget en skole i Snejbjerg,

og mere eller mindre regelmæssig

skolegang påbegyndtes. Skoleholderen

skulle, udover at undervise i

hovedskolen, lejlighedsvis søge at

give de børn, der boede langt væk

fra skolen lidt undervisning.


Ifølge skoleloven af 1814, skulle der

oprettes så mange skoler, at ingen

børn skulle gå længere end 1/4 mil

(ca 2 kilometer) for at komme i skole.
Hodde Skole.

Skolen i Albæk så anderledes ud,

men havde samme grundprincip.

 

Først i 1830, da Jens og Marie begynder at gå i skole, søger man i Snejbjerg at leve op til lovens bestemmelser desangående. Der oprettes et selvstændigt skoledistrikt i sognets vestlige del (Albæk/Haunstrup).