De åndelige vækkelser

Kirke og åndelige vækkelser.

     


Begyndelsen af 1800-tallet var i religiøs henseende især præget af rationalisme, men pietistiske strømninger fandtes også, og sidste del af det nittende århundrede blev præget af de åndelige vækkelser.


Indre Mission havde, og har stadig, en stærk placering på Herningegnen.


Det beskrives i bogen, hvordan alt det startede: en sølle husmand, Kræ' Idom, flytter til sognet, og bor der i forholdsvis kort tid. Velanskrevet var han ikke. Han lagde sig ud med stort set alle, herunder også sognepræsten, men han fik også tilhængere, af samtiden benævnt "de hellige".

 

Senere delte "de hellige" sig i 2 fløje: "de lavhellige", som senere blev til Indre Mission, og "de højhellige" (også kaldet dømmerne), som gik ud af Folkekirken.

 

Hans og hans familie sluttede sig til "de højhellige". Kilderne fortæller ikke, hvordan Marie og Jens forholdt sig til kristendom, men vi ved, at forbindelsen med Hans blev holdt ved lige indtil han døde, så de har vel forholdt sig til spørgsmålet.

 

Jeg forestiller mig, at Jens har været nølende, for ikke at sige afvisende, overfor de nye åndelige bevægelser, hvorimod Marie hen imod bogens slutning regelmæssigt går til "de lavhellige's" møder.


Religiøse trosretninger

Rationalisme

Fornuftsbaseret opfattelse af kristendom. Fremherskende i 1700-tallet.

Pietisme

Følelsesmæssig kristendoms

opfattelse.

Indre Mission er en pietistisk trosretning.

Dømmerne

En særlig trosretning, som ikke anerkender alle folkekirkens ritualer.