Sognet

Snejbjerg sogn

Svare enhver sit foregår

i Snejbjerg sogn, men kunne

lige så vel være foregået alle

mulige andre steder, for der var

i 1800-tallet forholdsvis lille

forskel på institutioner i

forskellige dele af landet.

 

Snejbjerg sogn var ind til

kommunalreformen i 1970

en selvstændig kommune,

er nu en del af Herning

kommune, bebyggelserne er

nærmest vokset sammen.

 

I begyndelsen af 1800 tallet var

Snejbjerg mere betydningsfuld

end Herning, først i den sidste

del af 1800-tallet blev Herning

centrum i Vestjylland.


Jens og Marie og deres familier boede i den vestlige del af sognet, i Haunstrup, som i begyndelsen af 1800-tallet kun bestod af 2 gårde samt 4-5 husmandssteder, deriblandt Jens' og Maries fødehjem


Sognets Institutioner

Kirken

Snejbjerg kirke er fra Middelalderen.Her blev Jens og Marie døbt, konfirmeret og begravet.

Skolen

Der har været degn/skolelærer i Snejbjerg siden 1600-tallet, men der var på det tidspunkt ikke tale om egentlig skolegang, højst lidt katekismus undervisning en gang imellem.

Kroen

I en tid, hvor der hverken var forsamlingshuse eller andre mødesteder var kroen, der i Snejbjerg som de fleste steder lå tæt på kirken, det naturlige mødested, sognets nyhedscentral.