Haunstrup

Haunstrup

I Haunstrup, hvor Jens og Marie bor, var der i begyndelsen af 1800-tallet kun 2 "rigtige" gårde: Øster Haunstrup og Vester Haunstrup, som blev købt til selveje omkring år 1800. Det opdyrkede areal var beskedent, men der var en del eng, og der hørte adskillige hundrede tønder land uopdyrket hede til disse 2 gårde.

 

Herudover var der 4 småejendomme, blandt disse "Nørgård", hvor Jens blev født og voksede op og naboejendommen, hvor Marie blev født.

 

Jens bliver, efter nogle forviklinger, gift med Marie. De overtager Nørgård, som drives frem til at blive en af vestersognets bedste gårde.

 

Mellem Snejbjerg og Haunstrup lå yderligere en gård, Store Albæk samt et par småsteder: Lille Albæk og Nørre Albæk.

 

I aftægtsstuen på Store Albæk indrettedes vestersognets første "skolestue", det var her Jens og Marie og Hans begyndte at gå i skole. Nogle år senere blev der her bygget et egentligt skolehus (som var i brug indtil 1877, hvor der blev bygget en ny skole et par kilometer længere mod vest - denne skole brugtes i 20 år, hvorefter skolen blev flyttet yderligere et par kilometer mod vest, til det der udviklede sig til landsbyen Haunstrup).