Hedeopdyrkning

Hedeopdyrkning


 

I løbet af 1800-tallet blev mere og mere hede opdyrket. Ved folketællingen i 1834 bor der 35 mennesker på 6 ejendomme i Haunstrup, i 1887 da bogen slutter er befolkningstallet mangedoblet.

 

I begyndelsen lagde man de nye ejendomme langs vandløb, sådan at der var en smule eng, men senere begyndte man også at opdyrke væk fra vandløb. På de nye ejendomme bosatte sig dels de af sognets egne beboere, som ikke kunne overtage den fædrene bedrift, dels "indvandrere". De fleste fra andre dele af Danmark, men også i beskeden udstrækning svenskere, som kom for at arbejde på de store gårde.

 

Eksempelvis var der i 1870 5 svenske tjenestefolk på Store Albæk (side 274 i bogen).