Om bogen

Der var en gang et bondeland...

Frem til slutningen af 1800-tallet var Danmark først og fremmest et bondeland. Man kunne tro, at der var tale om et stillestående samfund, men langsomt blev bondelandet transformeret. Hede blev opdyrket, driftsmetoder blev forbedret, og der blev plantet læhegn.

 

Samfundet udviklede sig med skolegang for alle, ændret fattigforsorg, øget lokaldemokrati og andelsbevægelse. Åndelige vækkelser ændrede almuens tankegang. Men ikke alle oplevede disse ændringer som en forbedring af levevilkår, så drømmen om et bedre liv, i byerne eller i Amerika, voksede år for år.

 

Svare enhver sit beskriver udviklingen, som den udformede sig i Snejbjerg sogn, på den vestjyske hede. Et typisk vestjysk bondesamfund i 1800-tallet. Hverdagslivet i Snejbjerg adskilte sig næppe fra andre sogne på heden, og selvom levevilkårene var mindre barske i mere frugtbare dele af landet, adskilte Snejbjerg sig heller ikke særlig meget fra levevilkår i andre landsogne i Danmark. Derfor er Snejbjerg et godt udgangspunkt for bogen.

 

Svare enhver sit er en historisk roman. Bogen er historisk, fordi personerne virkelig har levet i Snejbjerg Sogn, og fordi hovedbegivenhederne er autentiske. Det er en roman, fordi jeg har gættet mig til hovedpersonernes reaktionsmønstre, og fordi de bevarede data ikke i alle tilfælde fortæller præcist, hvad der er foregået. Der er digtet over kilderne, men aldrig imod kilderne.Hans Schmidt: Studebefordring på heden ved solnedgang (1906)