Folketællinger

Kilderne

Folketællinger

I folketællingen fra 1855, kan vi se, at Jens Madsen bor på Nørgård. Han er 35 år gammel, han er "givt", han er Huusfader, lever af sin Jordlod. Helene Andersdatter (Jens' mor) er anført på næste linie. Hun er 65 år gammel, Enke, født i Vium Sogn, hun er Aftægtskone, forsørges af Husfaderen. På tredje linie står Kjersten Marie Mathiasen (i bogen kaldes hun Marie, simpelthen fordi der er så mange, der hedder Kirsten). Hun er 34 år gammel, "givt". Og så er der 3 børn: Mads Jensen, 9 år, Else Kjerstine Jensen, 5 år, og Maren Jensen, 2 år. Og i nabohuset bor Kjersten Sørensdatter (det er Maries mor), hun er 68 år, født i Tjørring Sogn, Huusmands Enke, lever af sin Jordlod.

 

I 1767 blev der lavet en folketælling, men beboernes navne blev ikke skrevet ned. Derfor er folketællingen fra 1787 den første, der kan anvendes til lokalhistorisk forskning, her blev navne på alle beboere nemlig optegnet.

 

Det samme er tilfældet for efterfølgende folketællinger: i 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, herefter hvert tiende år.

 

På det grundlag kan man altså, forholdsvis let, skabe sig et overblik over navne og steder.