Brandforsikringer

Brandforsikringer

Brandforsikringer giver os mulighed for "at træde indenfor i fortiden".

 

Eksempelvis blev Maries fødehjem vurderet til brandforsikring i 1833. Maries far, Mathis Tømrer ejede ikke selv stedet, han var fæster under Øster Haunstrup. Beskrivelsen ser således ud:

 

Et Hus eyes af Jens Andersen men beboes af Mathias Erichsen som ey forhen været assureret, men blev nu efter Eyerens Begiering indkommet under Brandforsikringen, og befandtes saal.

 

a. Et huus i Øster og Vester, 10 fag lang og 7½ Alen dyb, nyt Under-Tømmer med Leervægge og Straatag; de 4 Fag indrettet til Be-Boelse, med Skorsteen, Loft, og øvrige 6 Fag til Korn og høelade, taxeret til 100 Rbd. Sedler

 

b. Østerhuset tilbygt Stuehusets østre ende tilstand 2 Fag Eege Undertømmer Fyr overtømmer med Straatag, indrettet til Høelade, taxeret 10

 

                                                                                       I alt 110 Rdl Sedler

 

Forsvarlig mod Ildebrand og som meldt ey før forsikret – Brandred-skaber forefandtes

 

Hvis man antager, at et fag har været 1½ meter, har beboelsen været ca. 6 x ca. 4,5 meter = 27 kvadratmeter