Hovedpersonerne og deres liv

Hovedpersonerne og deres liv

Vi følger hovedpersonerne, de 2 nabobørn, Jens og Marie, fra første skoledag i den nye biskole i Albæk, en novemberdag i 1830. Jens og Marie var da 10 år gamle. I klassen finder vi også Hans, som er jævnaldrende med Jens og Marie. De 3 hører til blandt de bedste elever - det kan vi se ud fra den udtalelse præsten giver, da de i 1834 bliver konfirmeret.

 

Kilderne fortæller os ikke noget om, hvordan de 3 børn var som mennesker, men i bogen fremstilles Jens som en genert, men tænksom dreng. Marie fremstilles som en pige med særdeles veludviklet kritisk, social sans, mens Hans fremstilles som meget optaget af kristendom. Vi ved, at han senere tilsluttede sig den religiøse sekt : "De højhellige", så det er vel tænkeligt, at han allerede som skoledreng har funderet over kristendommens væsen.

 

Diskussioner mellem disse 3 hovedpersoner fungerer som et spejl af tidens ydre begivenheder: øget demokrati på landsplan og lokalplan, nye religiøse strømninger, m.v.