Barndom og ungdom

Barndom og ungdom

I tiden omkring 1830 var der en del dårlige høstår, så sult var en daglig trussel. Vi hører om, hvordan lokalsamfundets familier hjælper hinanden. Vi hører også om, hvordan den sparsomme fattigforsorg fungerede. Blandt andet bliver et "fattiglem" indtinget hos Maries forældre.


Om sommeren vogter Jens får på heden. Her drømmer han om at komme til at drive stude til Husum. Han kan endda enkelte tyske gloser, for på den tid var der langt mere kontakt mellem Vestjylland og Hertugdømmerne end mellem Vestjylland og København.

 

Jens kommer ikke til Husum med stude, men han kommer senere til Hertugdømmerne på en anden måde. Han deltager nemlig som menig soldat i treårskrigen i 1848 og igen i 1850. Men inden vi kommer så langt, kommer Jens ud at tjene, i Nr. Vium, hvor hans mor stammer fra, og han aftjener værnepligt i København i 1843 - 1844.

 

Marie forlader, så vidt vi ved, aldrig sit fødesogn. Ved alle folketællinger bor hun i sognet, og hun optræder ikke på sognets afgangs/tilgangslister. Det er endvidere påfaldende, at hun bor hjemme, også efter at hun er konfirmeret. De fleste husmandsbørn blev sparket fra reden før konfirmationsalderen. Jeg gætter på, at hun har haft et fysisk eller et psykisk handikap. På den måde fremstilles hun i bogen.

 

Jens og Marie er lidt skolekærester, men da Jens flytter fra sognet opstår der en eller anden nærmere forbindelse mellem Hans og Marie. Det ved vi, fordi de ved en bestemt lejlighed, sammen, er faddere til et barn.

 

Men Jens vender tilbage fra militærtjeneste, og så genoptages den gamle forbindelse. Marie bliver gravid, men Jens' forældre vil ikke gå på aftægt, så i ganske lang tid bliver Marie boende hos sine forældre med den ældste søn, Mads. Jens bor hos sine forældre på "Nørgård".

 

Marie og Jens bliver gift kort tid efter, at han i 1850 for anden gang bliver indkaldt som soldat. Han kommer helskindet tilbage, og et par år senere får Jens og Marie lov til at overtage Jens' fødehjem. Det er iøvrigt også høje tid, for Jens' far dør hurtigt efter at aftægtskontrakten er lavet.