Seksualmoral

Seksualmoral

I 1800-tallet sørgede gårdmandsklassen i videst muligt omfang at få arrangeret ægteskaber for så mange af børnene som muligt, om ikke før døtrene blev gravide, så i det mindste hurtigst muligt derefter.

 

Husmænd og småhåndværkere havde dårligt mulighed for at lave aftaler om arrangerede ægteskaber – man havde ikke jord eller penge, der gjorde den mulighed attraktiv. Så det var nærmere reglen end undtagelsen, at husmandsdøtre blev gravide uden efterfølgende at blive gift. Den kattepine stod også Marie i, da hun blev gravid – nå, hun blev jo gift med Jens nogle år senere.

 

Anderledes var det for Marianne. Kilderne fortæller os, at hun blev gravid, mens hun tjente i Ikast, og at husbonds søn blev udlagt som barnefader. Han var meget yngre end Marianne, så jeg gætter på, at der ret og slet har været tale om voldtægt.


Kilderne fortæller os, at den gravide Marianne flytter hjem til sin mor, Johanne, som er blevet gift med Henrik, som er jævnaldrende med Jens.

 

Marianne bliver mor til Else Marie. Senere bliver Marianne gift, og får flere børn, men hun  dør i barselsseng i 1863.

 

Derefter bliver Johanne og barnebarnet Else Marie bliver optaget i husholdningen på Nørgård. Kilderne fortæller os også, at Else Marie senere bliver gift med Jens og Maries yngste søn, Niels.

 

Men kilderne fortæller ikke, hvorfor Johanne og Else Marie bliver del af husholdningen på Nørgård. En mulig forklaring er, at Jens og Johanne’s tidligt afdøde mand, Henrik, har været soldaterkammerater, og at Jens føler en eller anden form for forpligtelse overfor Henrik’s enke.

.