Bondesamfundet

Bondesamfundet

velse med masser af mad og drikke til følget.

I det traditionelle bondesamfund var der en udpræget klassedeling – om end mindre udtalt i Vestjylland end i mere frugtbare egne.

For de mindstbemidlede, husmænd og indsiddere, handlede det meste om at sikre mad og brændsel til den kommende vinter – og i ganske mange tilfælde måske nærmere at sikre brændevin til i morgen. Der har næppe været overskud til mere.

For de mere velbjergede, gårdmændene, rakte ambitionerne videre. Begreber som jord og slægt spillede en meget stor rolle. Man skulle gerne være i stand til at aflevere en god gård til næste generation, også sådan at man kunne få en rimelig aftægt, og til sin tid en god kristelig begravelse med masser af mad og drikke til følget.