Udskiftning og udflytning

Udskiftning og udflytning


I det traditionelle system lå de fleste gårde og huse i landsbyer. Markerne var delt i et utal af små agre. Det var ikke muligt at dyrke jorden rationelt på den måde.

I forbindelse med landboreformerne blev jorderne de fleste steder udskiftet, sådan at de enkelte ejendomme fik jorden samlet i nogle få sammenhængende marker.

For at gøre det hele så rationelt som muligt, blev enkelte ejendomme flyttet fra landsbyen, ud til et sammenhængende stykke jord i nogen afstand fra landsbyen.Ager og eng

Enge var mere værdifulde end agerjord.

"Eng er agers moder"

De udstrakte hedearealer var omtrent værdiløse.Afvanding

Efter udskiftningen søgte man mange steder via gravning af grøfter at aflede overflødigt vand..


Mergling

Fra omkring år 1800 begyndte man at køre mergel ud på jorden.


Haunstrup efter at jorden var blevet udskiftet