Kilderne

Kilderne


De to folketællinger, i 1787 og i 1801, giver os et øjebliksbillede af forholdene disse to år.

Kirkebogen beretter om dåb, vielser og begravelser.

Skifteprotokoller fortæller om husdyr, møbler og klædedragt.

Skøde- og panteprotokoller fortæller om ejendomskøb.

Og præstens embedsbog: Liber Daticus, fortæller stort og småt og, hvad der har at gøre med præsteembedet.
Folketællinger

Den første folketælling var i 1769, men uden navne.

Fra 1787 blev der, mere eller mindre regelmæssigt, lavet folketællinger. I begyndelsen var det præsten, der forestod dette.
Kirkebøger

Der kendes kirkebøger fra 1500-tallet. I 1645 blev det påbudt, at præsten skulle føre kirkebog.

I 1813 blev det påbudt, at kirkebogen skulle føres i to eksemplarer. Hvis den ene gik tabt, brand eller lignende, havde man stadig oplysningerne.


Skifteprotokol

giver oplysninger, ikke bare om boets værdi og gæld, men også om afdødes børn og andre slægtninge.