Søren Lauridsen og hans familie

Søren Lauridsen og hans familie


Søren er den første person, som Nicolaj de Leth møder, da han kommer til sognet. På det tidspunkt er Søren 13 år gammel. Han viser Nicolaj vej til Møltrup.


Søren bliver af herremanden udskrevet som soldat. Under en eksercits i Ringkøbing, bliver soldaterne groft mishandlet. De beslutter at klage "til kongen", og får medhold i klagen. Nye tider er på vej!


Søren bliver ansat som bestyrer af en ejendom, som ejes af herremanden på Sindinggård, Anders Speitzer. Han bliver gift med Maren, datter af den tidligere fæster af ejendommen, og senere køber han ejendommen af Speitzer.


Søren og Maren får to døtre, Kirsten og Else, men senere dør Maren i barselsseng.


Søren gifter sig igen, med Karen, som bliver en god stedmor for Kirsten og Else.


Søren får et godt bud for ejendommen. Han sælger, og familien flytter til Haunstrup, hvor Søren med to års mellemrum køber to halvgårde.


Karen får fem levendefødte børn, men også hun dør, og i nogle år fungerer Kirsten som madmor på gården.


Men så beslutter Søren at gifte sig for tredje gang, med Mette. Forholdet mellem Mette og Sørens børn af første og af andet ægteskab er slet ikke godt.


I økonomisk henseende klarer Søren sig udmærket, også under landbrugskrisen i 1820-erne. Men da han i 1826 dør, er det hele så forkludret, at der ikke er anden mulighed end at sælge ejendommen på auktion.