Hovedpersonerne og deres liv

Hovedpersonerne og deres liv


Vi hører meget om Nicolaj de Leth, som var præst i Snejbjerg fra 1769 til 1799, og om hans kone Christiane.


Vi hører også meget om bonden, Søren Lauridsen og hans familie.


Som bipersoner optræder egnens herremænd, en fordrukken degn og hans resolutte kone. Endvidere optræder andre af sognets beboere, deriblandt den farverige sergent Strømfeldt, der ender sine dage som stodderkonge i sognet, samt en vanfør dværg.


For præstens og herremændenes vedkommende er personkarakteristikker baseret på, hvad der er bevaret af skriftligt materiale.


For almuens vedkommende er der kun bevaret ganske lidt af den slags. Fra skifteprotokoller ved vi i mange tilfælde, hvordan de boede og hvordan de var klædt. Spredte bemærkninger i kirkebogen eller i præstens embedsbog kan give et fingerpeg om personlighed.


Men for almuens vedkommende er personkarakteristikker mestendels fiktive.