Herregården Møltrup

Herregården Møltrup: Rudolf de Linde og Christen de Linde


Herregården Møltrup ejede Snejbjerg kirke og havde kaldsret til kirken.


Rudolf de Linde ejede Møltrup fra 1746 til 1773. Han restaurerede Snejbjerg kirke i 1760'erne og lod i den forbindelse male et billede, som forestiller "Jakobs drøm". BIlledet hænger stadig i Snejbjerg kirke.Da Rudolfs første kone dør, bliver han træt af livet på heden, fjernt fra civilisationen. Han sælger Møltrup til nevøen, Christen de Linde, flytter til Viborg og gifter sig igen.


Christen de Linde er kaptajn. Ukendt med landbrug, men en dygtig organisator. I hans ejertid bliver der bygget nyt stuehus til Møltrup.


I 1790'erne sælger Christen de LInde størstedelen af bøndergodset.

Under billedet er der udskåret figurer, som efter al sandsynlighed forestiller Rudold de Linde og hans kone.