Om bogen

Om bogen

Egen lykkes smed er en selvstændig fortsættelse af Svare enhver sit, som udkom i 2012. De 2 bøger kan læses uafhængigt af hinanden.


Bogen dækker perioden fra 1886 til 1914, ”de store bevægelsers tidsalder”. Vi hører om andelsbevægelse, om åndelige vækkelser, om afholdsbevægelse, om dannelse af sygekasser og husmandsforeninger, om forbedret socialforsorg, og om forbedring af infrastruktur.


Hovedpersonerne er stræbsomme bønder, lærere og arbejdsfolk, som i fællesskab opbygger nye samfundsformer. Det går fremad for de fleste, men ikke alt lykkes. Og nogle af personerne finder ud af, at man netop ikke altid kan være Egen lykkes smed. Vi hører om børn, der bliver tvangsfjernet, vi er med ved tvangsauktion på en landbrugsejendom, og vi hører om en ung pige, der dør som følge af et vådeskud.

Alt dette sker på en scene, hvor de landspolitiske begivenheder former bagtæppet. Arbejdskonflikter mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, systemskiftet i 1901, gryende kvindebevægelse og 1 verdenskrig, som helt uventet bryder ud i 1914.


Kort sagt: Danmarkshistorie på sogneniveau.