Kilderne

Kilderne

Som i Svare enhver sit er der anvendt folketællinger, kirkebøger etc.


Herudover er mange oplysninger fundet i Forhandlingsprotokollen for Snejbjerg sogneråd, husmandsforeningens protokol etc..


Yderligere oplysninger er fundet i Herning Folkeblad.


Og endelig har efterkommere og naboeres efterkommere bidraget med oplysninger, som jeg har kunnet bruge til at  beskrive nogle af personernes personlighed. Det skal dog understreges, at der er tale om en historisk roman. De historiske begivenheder er korrekt refereret, men der er kun bevaret ganske lidt vedrørende personernes personlighed.