Uhre brødrene

Uhre brødrene

3 brødre, Søren, Niels og Kresten (Kræ' Uhre) har omkring århundredeskiftet en fremtrædende rolle i sognets liv. De kommer alle 3 til at sidde i sognerådet, først Søren, dernæst Niels, dernæst Kresten.


Især Sørens skæbne  bliver beskrevet. I starten af bogen er han velstående, han er livsglad og glad. Men økonomisk set går det tilbage for Søren. Han mister hele sin formue, da en studedrift bliver slået ned i Hamborg, mistænkt for at være smittet med mund-og klovsyge. Brødrene hjælper ham videre, men Søren har fået et knæk, som han aldrig kommer over.


Helbredsmæssigt går det heller ikke så godt for Søren, han får hudtuberkulose, hans ansigt bliver vansiret, livsmodet forsvinder.Sogneråd Sognerådet skulle sørge for skoler, fattigforsorg og veje. Endvidere udskrivning og opkrævning af skatter.

Stude

var kastrerede tyre. Anvendtes både som trækkraft og som middel til fremskaffelse af kontanter.

Studehandel

Stude udgjorde den væsentligste kilde til kontant indtjening indtil omkring 1880, hvor bønderne går over til at producere mælk og flæsk.