Mads og Mathias

Mads og Mathias

Mads, og konen, Maren, overtog allerede i slutningen af Svare enhver sit Mads' fødehjem. Men økonomisk set er det hårde tider i 1880'erne og 1890'erne. Mads deler ejendommen op i 2 mindre ejendomme. Han bliver tvunget til at sælge hovedejendommen til sin ældste søn, Hans. Nu forsøger Mads og Maren at klare sig på den frastykkede ejendom. Det går heller ikke godt. Han må se ejendommen blive solgt på tvangsauktion. Mads bliver igen vejmand, som han var det, før han overtog fødehjemmet.


Objektivt set er Mads "arbejdsmand". Men han bryder sig bestemt ikke om de socialister, som søger at skaffe bedre levevilkår for arbejderstanden. Han føler sig stadig som bonde, ikke som arbejder.


Mathias køber moderens fødehjem, et lille husmandssted med kun lidt jord. Mathias er en mere forsigtig type end Mads. Han bruger ikke flere penge end han har, så i økonomisk henseende klarer han sig udmærket.


Mathias er aktiv afholdsmand og han er lige fra starten medlem, da der dannes husmandsforening i sognet.


Mathias bliver gift 3 gange. Hans første kone er kun 30 år gammel, da hun dør af tuberkulose. Han bliver gift igen, men efter 25 år, må også lægge sin anden kone i graven, hvorefter Mathias gifter sig for tredje gang.

Tvangs-auktioner

er ikke et nyt begreb. Mange ejendomme blev solgt på tvangsauktion i 1880'erne og i 1890'erne.

Husmand

De fleste husmænd havde jord, men langtfra altid så meget, at familien kunne leve af det.

Socialisme

I København og i de større provinsbyer fik socialisterne stor tilslutning i perioden, men i landdistrikterne fik socialisterne kun begrænset tilslutning.