Lærerne

Lærerne

Lærer-uddannelsen

 I slutningen af 1800-tallet er stort set alle lærere seminarie-uddannede.

Forskole-lærerinde

Uddannelsen varede kun et enkelt år, og blev anset for en god uddannelse for unge piger.


Kvinde-bevægelse

Den egentlige kvindebevægelse var båret af borgerskabet. På landet var det mestendels mændene, der førte sig frem.

Omkring århundredeskiftet spillede lærerne i mange tilfælde en meget betydelig rolle i lokalsamfundet.


Vi hører i bogen om 4 lærere, som hver især spiller en betydelig rolle.


Anders Nygaard er fætter til de 3 Uhre brødre. Der er noget mystisk vedrørende hans familieforhold, det afsløres sådan lidt gradvist i bogen.


Uffe Jensen er en grundtvigsk ildsjæl, som sætter gang i virkelig mange folkelige og oplysende aktiviteter. Det kniber lidt for hans afløser, Peder Sørensen, at leve op til alt det.


Og så er der forskole lærerinden fra Snejbjerg: Simine Jørgensen. Hun repræsenterer på mange måder den fremspirende kvindebevægelse, som vi iøvrigt ikke hører så meget om.