Karen Sønderbæk

Karen Sønderbæk og Kirsten Uhre

Karen Sønderbæk er gårdmandskone på Øster Haunstrup. Manden, Niels Jensen, er velstående, vestersognets største skatteyder. Han får tuberkulose, så ejendommen bortforpagtes til svigersønnen, Kresten Uhre. Niels Jensen køber en mindre ejendom, og efter hans død driver Karen Sønderbæk denne ejendom videre. Det gør hun godt, hun er også i årene efter Niels Jensens død blandt Vestersognets største skatteydere.


Karen er en glad og frodig kvinde, i modsætning til søsteren, Kirsten, som er gift med Søren Uhre. Kirsten er fra naturens hånd mere indadvendt end Karen, og så er hun nok skuffet over, at hendes liv ikke kom til at forme sig som søsterens liv.


Karens yngste datter, Kristine, får en fremtrædende placering hen imod bogens slutning. Hun er som moderen glad og udadvendt - indtil katastrofen helt uventet indtræffer.Kvinderne førte sig ikke meget frem i det offentlige liv. Men i modsætning til tidligere er der mange eksempler på, at enker på egen hånd drev ejendommen videre efter mandens død.

Skat

Der skulle betales ejendomsskat samt skat af "Indkomst og formue". Denne var skønsmæssigt ansat.

Tuberkulose

Sygdommens smitteveje blev klarlagt sidst i 1800-tallet. Man indså, at det var vigtigt at hindre smitteoverførsel og at styrke immunforsvaret, men egentlig behandling kendtes ikke.