Hovedpersonerne og deres liv

Hovedpersonerne og deres liv

Vi følger i bogen Jens og Marie i de sidste leveår, og vi følger 2 af sønnerne,

Mads og Mathias, men herudover følger vi andre af sognets beboere, både de velbjergede, og de, der har svært ved at få tingene til at hænge sammen.


Nogle personer optræder både i Svare enhver sit

og i Egen lykkes smed, men de 2 bøger kan læses uafhængigt af hinanden. De beskrevne begivenheder er i hovedtræk veldokumenterede, og i mange tilfælde stemmer personbeskrivelserne overens med, hvad der er fortalt af efterkommere og andre af sognets beboere,


I andre tilfælde er der intet bevaret om, hvordan personerne var som mennesker, hvordan de har reageret på alt det nye, der skete.


I sådanne tilfælde er det forsøgt at skildre personerne så loyalt som muligt ud fra, hvad vi ved om de ydre omstændigheder.