Social forsorg

Social forsorg

H. A. Brendekilde: Udslidt.

Fattighjælp

I de fleste sogne - også i Snejbjerg sogn - blev der omkring 1870 bygget fattiggård til afløsning af tidligere tiders fattighuse. Det hjalp nu ikke på omdømmet. Fattiggården var for de fleste den absolut sidste nedværdigende mulighed.


I 1880'erne og 1890'erne var der i mange samfundsgrupper en stærk social bevidsthed - en vilje til at forbedre levevilkår for de dårligst stillede. Det resulterede i oprettelse af børnehjem, indførelse af  alderdomsunderstøttelse i 1891, lov om statstilskud til sygekasser i 1892.


Disse sociale forbedringer kom til at gribe ind i dagligdagen også i Snejbjerg sogn. De nye muligheder blev brugt - i større eller mindre grad - afhængig af beboernes indstilling til de nye muligheder.