Husmænd

Husmænd

Der var fortsat stor børnedødelighed i den sidste del af 1800-tallet, men alligevel kom der et større og større pres på de begrænsede ressourcer i landdistrikterne. Mange unge flyttede til byerne, ganske mange udvandrede til Amerika, men der var også mange der søgte at skabe sig et liv ved at opdyrke hede eller ved at få frastykket en del af den fædrende gård. Der blev flere og flere husmænd, også i Vestjylland.


Fra lovgivningsmagtens side søgte man at hjælpe småfolk med at få foden under eget bord. Det blev muligt at få statslån til køb af jord og opførelse af husmandsbrug.


I Egen lykkes smed hører vi, hvordan det lykkes for Johannes at få et sådant statslån.


I begyndelsen af 1900-tallet begyndte husmændene i stigende omfang at organisere sig. De danende husmandsforeninger, som skulle varetage husmændenes erhvervsøkonomiske, sociale og familiemæssige interesser.


Egen lykkes smed beskriver, hvordan der også i Snejbjerg sogn blev dannet en sådan husmandsforening.