Andelsbevægelse

Danmarks første andelsmejeri blev oprettet i Hjedding i 1882. Ideen bredte sig lynhurtigt til andre sogne. I Snejbjerg blev der oprettet andelsmejeri i 1887 - omtalt i Svare enhver sit.

 

Opmuntrede af den succes blev der i tiden omkring 1890 oprettet mange andelsslagterier. De fleste af disse fungerede godt. Også i Herning fik man oprettet et andelssvineslagteri. Men dette slagteri måtte ret hurtigt lukke.

 

På Herning egnen - og altså også i Snejbjerg sogn - fik andelsbevægelsen efter den fiasko aldrig en dominerende rolle - bortset fra mejerisektoren.