Line Luplau


Line Luplau

Carl Luplau havde været præst i Hellevad, tæt på Åbenrå. Efter 1864 blev han med sin familie udvist. Efter et par år, blev han udnævnt til sognepræst i Varde.


Line var en ildsjæl, som satte gang i meget. Men nok ikke særlig nem at omgås. Det var så slemt, at Carl ved hendes begravelse, i 1891, sagde: "Hun havde mange særheder og fejl, og dersom hun har såret nogen, så beder hun nu gennem min mund: Vær ikke vred på mig."


Den første tid i Varde gjorde Line meget for at afhjælpe nød. Hun startede en hjælpeforening for fattige.


Gradvist erkendte hun, at tingene ikke blev meget bedre, før kvindelige værdier fik en stærkere placering i samfundsindretningen. Kvindelig valgret skulle være midlet.


Line Luplau var nok den første kvinde, der holdt tale ved en grundlovsfest. Det var i Varde i 1887.


Men i eftertiden er hun især kendt, fordi det i 1888/89 lykkedes for hende, på Vardeegnen,  at indsamle 1702 underskrifter på  en adresse som støtte til et forslag om at give kvinder valgret til kommunalbestyrelser.


Carl og Lines datter, Marie Luplau, var maler. Hun levede sammen med kunstnerkollegaen Emilie Mundt, formodentlig i et lesbisk forhold. Også en form for kvindefrigørelse.