Lægefamilien


Lægefamilien

Også lægen, Peter Kietz, var blevet udvist fra Sønderjylland efter nederlaget i 1864. Han flyttede til Varde, hvor han i et halvt hundrede år var praktiserende læge.


Lægefruen, Cathrine Kietz, var, som Line Luplau, aktiv i diverse former for hjælpearbejde. Hun var også meget aktiv i byens sociale liv, men der er ikke noget, der tyder på, at hun, som Line Luplau, blev politisk aktiv.