Hovedpersonerne og deres liv


Hovedpersonerne og deres liv

Det vi vil er et tidsbillede fra sidst i 1800 tallet. Bogen foregår hovedsageligt i Varde, men også i landsbyen Outrup, nord for Varde, og i København.


I 1866 bliver Carl Luplau udnævnt til sognepræst i Varde. Sammen med præstefruen, Line Luplau, og datteren, Marie Luplau, flytter familien ind i præstegården på torvet i lillebyen.

Men bogen handler også om andre gæve Varde borgere: lægefamilien Cathrine og Peter Kietz, lærerfamilien Agnesa og Leonard Sommer, præstegårdens vaskekone: Marianne Brink, hendes fordrukne mand, Anders Brink og datteren Hermine. Endvidere om almuepigen, Anne Bruun, der blev lærerinde i København.


I Vardes opland går bønderne i gang med at reformere produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter.  Christen Mathiesen er meget aktiv i den proces.


Da Carl Luplau i 1888 bliver pensioneret, flytter familien til København. Line er for længst blevet gråhåret, hun har dårligt helbred, men hun intensiverer sine bestræbelser for at skaffe valgret til kvinder.


Marie Luplau: Varde Præstegård