Christen Mathiesen


Christen Mathiesen

Christen Mathiesen boede i Vittarp, en halv snes kilometer nordvest for Varde.


Han var en oplyst bonde, ivrig venstremand. I 1866 søgte han forgæves at blive valgt som folketingsmand for Vardekredsen.


Han sad i 12 år i sognerådet for Lunde-Outrup, deraf 9 år som formand. Endvidere var han i 6 år medlem af Ribe amtsråd.


Christen Mathiesen deltog i krigen i 1864, men han blev såret og indlagt på lazaret for stormen på Dybbøl.


Christen Mathiesen gjorde en stor indsats for folkeoplysning, højskolebevægelse, afholdsbevægelse og husflid. Han var aktiv, da der i Outrup blev oprettet andelsmejeri.


Kilderne antyder, at han var noget nølende, da yngre ildsjæle videreudviklede andelsbevægelsen: oprettede brugsforening og andelssvineslagteri.