Anne Bruun


Anne Bruun

Anne Bruun, en almuepige, født i Varde. Som ganske ung rejste hun til København, hvor hun tog lærerindeeksamen.


Hun fik ansættelse ved skolevæsenet i København, men deltog derudover særdeles aktivt i et væld af gøremål. Hun var aktiv i Dansk Kvindesamfund, i nogle år var hun formand for Kvindesamfundet.


Hun var også meget aktiv i Danmarks lærerforening, i diverse aktiviteter knyttet til Indre Mission samt i ”Foreningen imod lovbeskyttelse af usædelighed”.


Anne Bruun forblev ugift.