Anne Bruun

Anne Bruun, en almuepige, født i Varde. Som ganske ung rejste hun til København, hvor hun tog lærerindeeksamen.

 

Hun fik ansættelse ved skolevæsenet i København, men deltog derudover særdeles aktivt i et væld af gøremål. Hun var aktiv i Dansk Kvindesamfund, i nogle år var hun formand for Kvindesamfundet.

 

Hun var også meget aktiv i Danmarks lærerforening, i diverse aktiviteter knyttet til Indre Mission samt i ”Foreningen imod lovbeskyttelse af usædelighed”.

 

Anne Bruun forblev ugift.