Georg Brandes og Det moderne Gennembrud


Georg Brandes og Det moderne Gennembrud

Georg Brandes oversatte i 1869 ”The subjection of women”, debatbogen, som var skrevet af den engelske filosof, John Stuart Mill. Den danske titel blev: ”Kvindernes underkuelse”.


Den bog blev flittigt læst af Line Luplau og andre af kvindesagsforkæmperne, som optræder i ”Det vi vil”.


I 1871 holdt Brandes, på Københavns Universitet, en forelæsningsrække: ”Hovedstrømninger i det 19de Århundredes litteratur”. Den forelæsningsrække anses for starten af ”Det moderne gennembrud”, som kom til at omforme tænkning og samfundsforhold, helt op til vore dage.


Mange af personerne i ”Det vi vil” er stærkt påvirket af ”Det moderne gennembrud”.


Det gælder i særdeleshed Line Luplau og datteren Marie Luplau, men såmænd også Anne Bruun.